กู้เงินกสิกรไทย

กำหนดรายได้: เงินเดือน 20000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 20-25%
ระยะเวลา: นาน 12-60 งวด
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงินกสิกรไทยให้วงเงินสูงแต่ดอกเบี้ยถูกมากๆ

มีภาระผ่อนอยู่แล้ว จะขอกู้เงินกสิกรไทยซื้อบ้านได้ไหม?

ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยหลายท่านอาจจะเป็นกังวลว่าตัวเองจกู้เงินกสิกรไทยหรือสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกรเพื่อสร้างบ้านไม่ได้ เพราะยังต้องมีผ่อนชำระหนี้อยู่ ในส่วนนี้ท่านสามารถสบายใจได้ เพราะถึงแม้ท่านจะมีภาระที่การชำระดอกเบี้ยอยู่แล้ว ท่านก็สามารถกู้เงินกสิกรไทยซื้อบ้านได้

โดยปกติแล้วธนาคารกสิกรไทย จะมีหลักเกณฑ์ว่า ภาระหนี้ในแต่ละเดือนต้องไม่เกิน 40-60% ของรายได้ต่อเดือน จึงจะสามารถกู้กสิกร (สินเชื่อกสิกร) หรือยืมเงินกสิกรไทย (เงินฉุกเฉินกสิกร) ได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเช็คว่าจะขอสินเชื่อกับธนาคารผ่านหรือไม่ เช่น ปัจจุบันเงินเดือน 40000 บาท ถ้าธนาคารตั้งเกณฑ์ไว้ว่า ภาระผ่อนต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ ดังนั้น ภาระผ่อนโดยรวมต้องไม่เกิน 16000 บาท โดยลองคำนวณดูว่า ถ้ามีภาระผ่อนที่อื่นอยู่ หากต้องผ่อนบ้านเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ภาระผ่อนโดยของท่านทั้งหมดเกินเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ 

 

อยากกู้เงินกสิกรให้ผ่าน เพียงแค่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในธุรกิจ

สินเชื่อกสิกรในปัจจุบัน (2564/2021) มีมากมายหลายประเภทหลายโครงการ อาทิ โครงการสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 50000 ออนไลน์ สินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 2000 สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ซึ่งบทความนี้จะพาท่านไปเจาะลึกถึงขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ท่านผ่านการขอกู้เงินกสิกรไทย สำหรับธุรกิจ SME

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย เพื่อธุรกิจ SME ดังนั้นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการขอกู้เงินกสิกรไทยนี้ คือการระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราจะนำเงินที่ได้จากการกู้เงินกสิกรไทยหรือสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ไปทำอะไร โดยเราจำต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าต้องการนำเงินกู้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ยืมเงินกสิกรไทยระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการ หรือยืมสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทยระยะยาวเพื่อขยาย/ปรับปรุงธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ การที่เราชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจนจะช่วยให้ธนาคารสามารถคำนวณวงเงินกู้ได้อย่างเหมาะสม

 

กู้เงินกสิกรไทยสินเชื่อโครงการพิเศษ (สินเชื่อวงเงินเยอะ)

ธนาคารกสิกรไทยเปิดโอกาสให้ลูกค้ากสิกรได้สมัครสินเชื่อโครงการพิเศษ หรือสินเชื่อวงเงินเยอะ โดยวงเงินสินเชื่อพิเศษกสิกรไทยอยู่สูงสุดที่ 3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน สามารถลงทะเบียนหรือกู้เงินกสิกรไทยสินเชื่อวงเงินเยอะจากช่องทางออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตามสินเชื่อวงเงินเยอะเป็นสินเชื่อกสิกรระยะยาว ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 2.75% ต่อปี โดยการกู้เงินกสิกรไทยนี้ จะต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขของธนาคาร ประกอบไปด้วย สถานประกอบการ ที่พักอาศัย ที่ดินเปล่า เงินฝากประจำ หรือพันธบัตร เป็นต้น อย่าไรก็ตามท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการกู้เงินกสิกรไทยหรือสินเชื่อกสิกรวงเงินเยอะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกร

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: เงินเดือน 15000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 16% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 36 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: สนใจบัตรเครดิต tomorrow อนุมัติไวให้ผ่อนนาน 36 เดือน
กำหนดรายได้: เงินเดือน 15000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 15.99-25.00% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 72 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงินไทยพาณิชย์อนุมัติไวให้ผ่อนนาน 72 เดือน
กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
ระยะเวลา: นาน 36-96 งวด
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงินออมสินไม่ต้องมีรายได้สมัครง่ายรับเงินก้อน